Quay quay về với nhóm Holmes tại thảo nguyên Blado. Leonhart quay trở về thành phố Blado sau khi chiếm lại được Selba cùng với sự trợ lực từ phía Runan, …
Tag: huong dan tearing saga – Mộc đế PS1 (Tearing Saga): #20 Lối vào thung lũng Leda, huong dan tearing saga – Mộc đế PS1 (Tearing Saga): #20 Lối vào thung lũng Leda, huong dan tearing saga – Mộc đế PS1 (Tearing Saga): #20 Lối vào thung lũng Leda

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *